Baidyanath Kesari Kalp Royal Chyawanprash

Baidyanath Kesari Kalp Royal Chyawanprash

Sold By :

Baidyanath


Price : ₹288 /500 gm ₹320\ Discount: 10%

Add To Cart

CHYAWANPRASH AVALEHA, [BEL CHHAL, ARNI, ARLU, GAMBHARI, PATLA, MUDGAPARNI, MASHPARNI, PIPAL, SHALPARNI, PRISHNPARNI, GOKHRU, CHHOTI KATERI, BARI KATERI, KAKDASHRINGI, BHUMIAMLA, MUNAKKA, JIWANTI, PUSHKARMOOL(KUTH), AGAR, GILOY, HARITAKI, BALA, RIDHI(BARAHIKAND), WRIDHI(BARAHIKAND), JIWAK(BIDARIKAND), RISHBHAK (BIDARIKAND), KACHUR, NAGARMOTHA, PUNARNAVA, MEDA (SHATAWARI), MAHAMEDA (SHATAWARI),CHHOTI ELAICHI, KAMALPHOOL, SAFEDCHANDAN, BIDARIKAND, BASAK, KAKOLI(ASHWAGANSHA), KSHIRKAKOLI(ASHWAGANDHA), AND KAKNASA  -  EACH AMLA(EMBLICA OFFICINALIS), JAL, GHRIT, SAKKAR, BANSLOCHAN (BAMBUSA ARUNDINACE), PIPAL (PIPER LONGUM), DALCHINI, TEJPATA, NGAKESHAR & CHHOTI ELAICHI – EACH, HONEY, ABHRAK BHASMA, BANG BHASMA, ELAICHI (ELETTARIA CARDAMOMUM), PIPAL (PIPER LONGUM), AKARKARA (ANACYCLUS PYRETHRUM), SAFED MUSLI(CHLOROROPHYTUM BORIVALLIUM), SHATAWARI(ASPARAGUS RACEMOSUS), SUDH KAUNCHBEEJ(MUCUNA PRURITA), KESHAR (CROCUS SATIVUS), CHANDI VARK, SWARNA BHASMA


1 SPOONFUL TWICE DAILY 
GERIATIC TONIC AND IMMUNITY BOOSTER